Velkommen til FrivilligThy

Værdigrundlag

FrivilligTHY:

 • er uafhængig af kommunale, partipolitiske, religiøse og økonomiske interesser
 • definerer frivilligt socialt arbejde som en ulønnet aktivitet, der udføres for andre end familie, og som skal være til gavn for andre end en selv.
 • bestræber sig på at møde alle mennesker med respekt og ligeværdighed.
 • anser frivilligt socialt arbejde som en væsentlig ressource i samfundet, som styrker det sociale ansvar, fællesskab og aktiv medvirken i en samfundsnyttig indsats.
 • anser dialog og forpligtende samarbejde som vigtige elementer i det frivillige sociale arbejde.

Formål:

 • At sætte fokus på frivillige sociale arbejde og synliggøre de mange aktiviteter i hele Thisted Kommune.
 • At sikre en fortsat udvikling af det frivillige sociale arbejde i kommunen.
 • At skabe overblik over det frivillige sociale arbejde i kommunen og ud fra dette rådgive interesserede.
 • At være frivilligformidling og skabe kontakt mellem borgere, som ønsker at udføre frivilligt socialt arbejde og foreninger, som har brug for frivillige.
 • At yde foreningsservice til frivillige sociale foreninger, der har behov for administrativ assistance, rådgivning, problemløsning, praktisk hjælp, kontor og mødelokale adgang mm.
 • At arrangere kurser og foredrag for frivillige med henblik på støtte og fortsat udvikling.
 • At være projektvugge for nye initiativer
 • At uddanne og støtte igangsættere til selvhjælpsgrupper og individuelle samtaler
 • At igangsætte selvhjælpsgrupper
 • At tilbyde individuelle samtaler

Faste udvalg:

Frivillig Fredag-udvalg:

Hans Peter Kragh

Henrik Jespersen

Stine Gasbjerg

 

PR-udvalg:

Hans Peter Kragh
Stine Gasbjerg

Henrik Jespersen