Velkommen til FrivilligThy

Styrk Sammenhold og Samarbejde

Ved FrivilligTHY tror vi på kraften i samarbejde og netværk. Derfor er vi dedikerede til at støtte samarbejdet mellem lokale foreninger i vores lokalområde. Vores mål er at fremme et tæt samarbejde og skabe en platform for erfaringsudveksling og samarbejde mellem alle foreninger og projekter.

Vi støtter netværk og samarbejde

Vi arrangerer forskellige netværksaktiviteter, herunder kurser, temadage, informationsmøder og markeder som vores årlige “Frivillig Fredag”. Disse arrangementer giver mulighed for at lære fra hinanden og udveksle ideer.

Vi kan også hjælpe med at koordinere større begivenheder, såsom foredrag, udflugter og meget mere. Et eksempel kunne være, når en forening gerne vil afholde et spændende foredrag, men måske mangler ressourcer eller deltagere for at gøre det til en succes. FrivilligTHY kan træde ind som en bindeled og hjælpe med at finde andre foreninger, der gerne vil deltage som medarrangører.

Samarbejde, Sammenhold og Succes

Vi tror på, at når foreninger samarbejder og trækker på hinandens ressourcer, kan de opnå endnu større succes og positiv indflydelse i lokalsamfundet. Hvis du har idéer til netværksarrangementer eller ønsker at samarbejde, er du altid velkommen til at kontakte os. Sammen kan vi opbygge et stærkt fællesskab og gøre en forskel i Thy.

Frivillig fællesskab