Velkommen til FrivilligThy

Bestyrelsen

Henrik Jespersen

Formand

Anni Miller

Bestyrelsesmedlem

Erik Odgaard

Bestyrelsesmedlem

Sine H. Bjerregaard

Bestyrelsesmedlem

Hans Peter Kragh

Bestyrelsesmedlem